Thursday, 30 June 2011

DÂN TRÍ hay QUAN TRÍ?


"Dân trí Việt Nam còn thấp," ông Hợp nói, theo BBC, còn BBC thì dẫn lại phỏng vấn của Việt Weekly. (Báo chí trong nước có đưa tin này, nhưng không đề cập đến nội dung trên).

Khi nói "dân trí Việt Nam còn thấp", ông Hợp đã tự cho mình có "trí lực" cao và đặt trên "trí lực" của hơn 86 triệu người dân Việt trong nước (xin phép không kể người gốc Việt đang sinh sống ở ngoài lãnh thổ Việt Nam), ngoại trừ vài trăm ngàn quan chức trong hệ thống công quyền các loại (từ quốc hội, chính phủ, đảng, đoàn, thanh niên, phụ nữ, mặt trận v.v.). Một sự ngạo mạn hiếm thấy, có lẽ sánh ngang "nhân vật của năm" (2010). OMG.

No comments:

Post a Comment