Tuesday, 28 June 2011

Cung Trí thức

Lần đầu tiên nghe tên Cung Trí thức tại Hà Nội, dù "Cung" được gắn biến nhân dịp 1,000 năm Thăng Long. Có lẽ là do tại Hà Nội không có đủ trí thức, hoặc các "trí thức Hà Nội" chẳng có hoạt động gì ra hồn để xứng đáng chuyển về đây.

No comments:

Post a Comment