Tuesday, 28 June 2011

Những cảnh đời (1)

Còn đây là một cảnh đời ở giữa lòng thủ đô HN "văn minh-thanh lịch" "thành phố vì hòa bình" (City for Peace) vừa rầm rộ kỷ niệm 1,000 năm tuổi.

No comments:

Post a Comment