Thursday, 9 June 2011

VND 70 TRILLION


Là con số mà trang VEF của VietnamNet đưa về lượng tền mà NHNN sẽ rót cho các NHTM trong thời gian tới: "...Gần đây nhất, thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn khoảng 70.000 tỷ đồng cho một số ngân hàng đã càng làm cho những ngân hàng này phải tính đến khả năng trong những tháng tới một lượng tiền đồng khá lớn sẽ dôi dư và do đó bắt buộc họ sẽ phải tìm cách đẩy mạnh, thậm chí còn khuyến mãi hoạt động cho vay..."

No comments:

Post a Comment