Thursday, 30 June 2011

Hậu bầu cử


Không biết gọi gì khác hơn là hậu bầu cử vì chuyện xảy ra sau ngày bầu cử (22.5) vừa rồi.

No comments:

Post a Comment