Monday, 27 June 2011

Adoption vs. Abortion

Dưới đây là hai câu chuyện, tình tiết, địa điểm, bối cảnh, nhân vật rất khác nhau, nhưng lại gần như chạm đển một điểm chung, mà đầu đề của blog này đặt ra.

Chuyện thứ nhất thật buồn và đau lòng về những đứa trẻ không được sinh ra và công việc gần như vô nghĩa của người phụ nữ cao tuổi - vô nghĩa không phải vì bản thân hành động của cụ, mà hành động của cụ chỉ như việc dọn dẹp những hậu quả không thể cứu chữa nổi (clear up the mess) chứ không ngăn chặn được những hành động cũng như không cho thấy tác động việc làm của cụ trong việc giảm bớt hậu quả đó.
http://vn.news.yahoo.com/10-n-m-nh-t-x-c-3000-020900232.html

Chuyện thứ hai là câu chuyện cảm động về người con bị cho làm con nuôi đã tìm thấy mẹ đẻ (sinh học/biological mother) sau 36 năm. Một câu chuyện có hậu với cả người mẹ và người con (vì người con cũng được sinh ra chứ không bị từ chối làm người từ trong bào thai).
http://ca.news.yahoo.com/blogs/good-news/woman-finds-son-she-gave-adoption-36-years-184916057.html

Từ hai câu chuyện trên, thiết nghĩ Việt Nam có nhiều việc phải làm trong giáo dục giới tính (sex education), đặc biệt là tình dục an toàn (safe sex) kể cả các biện pháp phòng tránh thai (contraceptions) và cách ứng xử với các tình huống (rape, forced/forceful fornication, unexpected pregnancy and the sort), cũng như trách nhiệm của nhiều giới, nhiều tổ chức xã hội (làm luật, phụ nữ, các loại hình tổ chức phi chính phủ, các cơ quan tư vấn v.v.)

No comments:

Post a Comment