Thursday, 30 June 2011

Sài Gòn - Hà Nội


Thiên Nga đã có cuộc sống đầy mơ ước, và được thỏa sức đi lại giữa Sài Gòn - Hà Nội.

No comments:

Post a Comment