Sunday, 26 June 2011

Đám đông kẻ cướp

Đọc bài này thấy dùng chữ "vô cảm" thật không đúng, hai kẻ cướp thật đã không thành, nhưng những người chứng kiến vụ cướp đã trở thành kẻ cướp thực sự khi vơ vét sạch những đồng tiền của nạn nhân bị tung ra do vụ cướp không thành của hai kẻ cướp thật. Buồn.

No comments:

Post a Comment