Thursday, 9 June 2011

Chuyện kể ngoại giao Việt Nam

Chuyện kể của Vũ Khoan về các tình tiết, sự cố trong ngoại giao VN, trong đó nổi bật phong cách HCM nhưng cũng không thiếu chuyện có một không hai thể hiện tính không chuyên nghiệp, được chăng hay chớ.

No comments:

Post a Comment