Sunday, 26 June 2011

Lãnh đạp TP HCM (2011-16)

Kết quả phiên họp đầu tiên của HĐND TP HCM (2011-16):

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011- 2016 tiến hành kỳ họp thứ nhất


Ngày 26 tháng 6 năm 2011, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011- 2016 đã tiến hành kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của của Thành phố.

Kết quả, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (sinh năm 1958, quê Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ĐBQH khóa XIII đã đắc cử Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII với 91/95 phiếu bầu ( đạt tỉ lệ 95,79%).

Bà Trương Thị Ánh (sinh năm 1959, quê Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố khóa VII và ông Nguyễn Thanh Chín, Ủy viên Thường trực HĐND Thành phố khóa VII tiếp tục tái đắc cử các chức vụ trên.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, các đại biểu cũng đã bầu lãnh đạo UBND Thành phố gồm 1 chủ tịch, 5 phó chủ tịch và bầu 6 ủy viên UBND Thành phố.

Ông Lê Hoàng Quân (sinh năm 1953), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 – 2011 đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 – 2016 với 89/95 phiếu bầu (đạt tỉ lệ 93,68%).

Năm Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2011 – 2016 gồm:

1/ Ông Hứa Ngọc Thuận;

2/ Bà Nguyễn Thị Hồng;

3/ Ông Nguyễn Hữu Tín;

4/ Ông Lê Minh Trí;

5/ Ông Lê Mạnh Hà.

Trong số các Phó chủ tịch, ông Hứa Ngọc Thuận, ông Lê Minh Trí và bà Nguyễn Thị Hồng tái đắc cử.

Sáu Ủy viên UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 – 2016 gồm:

1/ Ông Nguyễn Chí Thành (Giám đốc Công an Thành phố),

2/ Ông Trương Văn Hai (Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh),

3/ Ông Đặng Công Luận (Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố),

4/ Ông Võ Văn Luận (Chánh Văn phòng UBND Thành phố),

5/ Ông Thái Văn Rê (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố),

6/ Bà Đào Thị Hương Lan (Giám đốc Sở Tài chính Thành phố).

Chiều cùng ngày, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII cũng đã tổ chức bầu các chức danh Trưởng, Phó và các thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII.

Kết quả:

Ông Phạm Văn Đông – Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII tái đắc cử Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII;

Ông Huỳnh Công Hùng – Phó Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII trúng cử Trưởng ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII

Ông Phạm Văn Bá – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố quận Tân Bình trúng cử Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII.

Ngoài ra, tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII đã thống nhất bầu 84 Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố và 675 Hội thẩm Tòa án nhân dân 24 quận, huyện.

No comments:

Post a Comment