Tuesday, 28 June 2011

CNH-HĐH

Tiếp theo bài hôm trước, hôm nay có thêm hình ảnh của "đại lộ" được coi là "hiện đại nhất" và cũng là đắt nhất Việt Nam, mới biết CNH-HĐH không nằm ở trong các công trình quy mô, bề thế, tốn nhiều tiền, nhiều của, nhiều công, và không ở viễn cảnh thu nhập bình quân đầu người (per capita income) mà PTT Nguyễn Sinh Hùng vẽ ra trước mắt. CNH-HĐH đúng hơn là thành tích không đo được bằng các thành tích trên mà nằm trong thói quen, lối sống, cách ứng xử, phong cách làm việc v.v. mà lối sống lâu năm của công nghiệp hóa mang lại.

No comments:

Post a Comment