Monday, 23 May 2011

Cái gì đây?

Đố bạn biết trong mục cái gì đây kỳ này câu hổi về ai, cái hay sự vật, sự việc gì?Đó là đại lộ hiện đại nhất Việt Nam, trị giá hơn 7,500 tỷ đồng, mới thông xe và đặt tên cách nay chưa đầy 8 tháng, đã biến nhiều phương tiện giao thông đường bộ thành giao thông thủy.

No comments:

Post a Comment