Saturday, 21 May 2011

Hãy gọi tên chủ nghĩa khủng bố

Khủng bố là gieo rắc sự sợ hãi. Trong tiếng Anh, terrorism cũng có xuất phát từ terror - sự sợ hãi, và từ cùng gốc terrify - làm cho sợ hãi.

Theo tin dưới đây thiết nghĩ không có từ gì khác để chỉ hành động này.

"...theo lời ông Hùng, tính đến thời điểm này, chưa thể xác định là người bắn, chỉ biết rằng hung thủ là một nhóm người có vũ trang (chưa xác định người nước nào)."
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/21715/2-ngu-dan-bi-tau-la-ban-trong-thuong.html

Theo những gì tin tức đưa thì khó có thể nói vụ này là do cướp biển.

Đã thế, cho dù nhóm người này thuộc nước nào và có mặc quân phục hay không mang quân phục, hành động này chỉ có thể gọi là khủng bố vì đã gieo rắc sợ hãi cho ngư dân các vùng biển Trung bộ Việt Nam khiến họ không dám ra khơi. Còn nếu nhóm người này thuộc lực lượng vũ trang nhưng đã cải dạng dân thường và không treo cờ cũng như dùng tàu chiến thì nhà nước đã ra lệnh cho họ là nhà nước côn đồ (rogue state) đã thi hành không tuyên bố chính sách khủng bố vì những tham vọng lãnh thổ & chủ quyền đối với những vùng đất, vùng biển mà nhà nước này có tham vọng

No comments:

Post a Comment