Monday, 23 May 2011

Bộ Công an đã vào cuộc

Hoan hô BCA, đã hành động rất nhanh nhạy kịp thời.
http://www.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/22272/vu-chim-tau--bo-cong-an-vao-cuoc.html
Trong những vụ việc kiểu này, bắt giữ và truy tố người chủ tàu và thuyền trưởng cùng các thuyền viên là việc dễ nhất, cũng như việc bắt giữ và phạt tù hai ông lão (76 và 82 tuổi) lái đò qua sông Thu Bồn trong vụ án cách đây 8 năm. Nhưng còn trách nhiệm, dù là gián tiếp, của các cơ quan công quyền có liên quan thì không hề được truy cứu, trong việc để ra tình trạng mất an toàn kéo dài, không kiểm tra, hoặc không xây một cây cầu ở chỗ cần có. Giờ đây, khi tai nạn đã xảy ra, bao mạng người đã mất, thì mới tiến hành "tổng kiểm tra", khác nào "mất bò mới lo làm chuồng". Nếu giả thiết vài hôm nữa có người vì cây cầu này mà sa chân thiệt mạng thì chỉ có cách gọi thổ công, thổ thần lên chịu tội vì cây cầu này không có chủ như người lái đò nói trên.

No comments:

Post a Comment