Friday, 6 May 2011

CONTRAST

Hội nghị lấy ý kiến cử tri còn hơn cả bầu cử (general elections) hay bầu cử sơ bộ (pre-qualifications) vì những người "cơ cấu" tất yếu sẽ qua được và chắc chắn sẽ trúng cử với số phiếu cao, còn lại những ai tuy lọt vào danh sách nhưng với tỷ lệ tín nhiệm thấp có thể phải chơi trò "quân xanh-quân đỏ" và chờ đợi vào kết quả bỏ phiếu, chưa kể những ứng viên "undesirable" sẽ không bao giờ make it through the pre-qualifications. Từ bao giờ các "đại diện cử tri" (mà trong phấp luật chắc là không có khái niệm này)

Nguyễn Phú Trọng: 100% http://vietbao.vn/Chinh-Tri/Chu-tich-QH-Nguyen-Phu-Trong-dat-tin-nhiem-100/20678391/96/

Trương Tấn Sang & Nguyễn Tấn Dũng 100% http://www.caugiay.hanoi.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=760:c-tri-nht-tri-tin-nhim-cac-ng-chi-nguyn-tn-dng-trng-tn-sang-le-hng-anh-ng-c-bqh-khoa-xiii-&catid=98:tin-chung&Itemid=476

Nguyễn Sinh Hùng 100% http://www.baomoi.com/Y-kien-cu-tri-ve-Pho-Thu-tuong-Nguyen-Sinh-Hung/121/5942356.epi

Hà Hùng Cường: 100% http://www.baomoi.com/100-cu-tri-noi-cu-tru-tin-nhiem-Bo-truong-Ha-Hung-Cuong/121/5961140.epi v.v.
Có bạn xem bài này sẽ thắc mắc (théc méc) vậy CONTRAST là ở đâu...http://danlambaovn.blogspot.com/2011/04/dien-bien-buoi-lay-y-kien-va-tin-nhiem.html

Không những thế chỉ mấy ngày sau đó, Ls. LQQ lại bị CA giữ vì có mặt tại bên ngoài phiên tòa xử CHHV.
http://chhv.wordpress.com/2011/04/26/lu%E1%BA%ADt-s%C6%B0-nhan-quy%E1%BB%81n-le-qu%E1%BB%91c-quan-khong-t%E1%BB%AB-b%E1%BB%8F-ly-t%C6%B0%E1%BB%9Fng/

No comments:

Post a Comment