Monday, 23 May 2011

CHOÁNG (2)

Nhạc trưởng Thiếu Hoa dùng chữ "nhân quyền" có vẻ không đúng chỗ lắm.

No comments:

Post a Comment