Friday, 20 May 2011

Nông Đức Mạnh về thăm quê Bác

Từ sau ĐH XI đến giờ mới thấy có tin về cựu TBT Nông Đức Mạnh.Xem: http://vanhoanghean.vn/tin-tuc/26-tin-tuc/2539-nguyen-tong-bi-thu-nong-duc-manh-tham-khu-di-tich-kim-lien-.html

1 comment:

  1. Xem thêm:
    http://www.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/23997/khanh-thanh-khu-lang-mo-than-mau-chu-tich-ho-chi-minh.html

    ReplyDelete