Friday, 20 May 2011

Thanh Hóa diễn tập chống gây rối, bạo loạn


Tin từ báo Thanh Hóa http://www.thanhhoa.gov.vn/web/guest/anninh?p_p_id=news_view_INSTANCE_ZpKK&_news_view_INSTANCE_ZpKK_newsId=4529.

Tại sao lại có diễn tập vào thời điểm này, tại sao lại Thanh Hóa?

Xem thêm tin về Thanh Hóa:

http://www.baomoi.com/Thanh-Hoa-Hon-4500-nguoi-can-duoc-cuu-tro-luong-thuc/144/3165053.epi

No comments:

Post a Comment