Wednesday, 18 May 2011

Chỉ có ở Việt Nam


Địa chỉ cây cầu: Khánh Vĩnh, Khánh Hòa.

Địa chỉ bài viết: Dân trí (http://dantri.com.vn/c728/s728-481911/rung-ron-cay-cau-treo-co-mot-khong-hai.htm).

Blog Nguyễn Xuân Diện (http://nguyenxuandien.blogspot.com/2011/05/thua-pho-thu-tuong-khong-khong-xay-cay.html) đặt nhan đề cái cầu không thể không xây, nhưng mỗ nghĩ đây là cây cầu không thể không giữ - với nghĩa bảo tồn.

Cầu được gọi là Cầu Ba Cẳng chắc tại vì người dân phải bò cả chân và tay ra để qua sông, quả là dân mình biết làm xiếc.

No comments:

Post a Comment