Saturday, 21 May 2011

Bộ trưởng giáo dục cũng ham đọc sách

Thỉnh thoảng có đọc một vài bài của anh này, thấy không có gì đáng chú ý tuy anh ta khá khoe khoang, nhưng nay đọc bài này thì thấy anh nịnh hơi bị lố.
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/17660/bo-truong-giao-duc-cung-ham-doc-sach.html

No comments:

Post a Comment