Tuesday, 31 May 2011

Kỷ niệm

Một ngày (31.5) tại riêng Hà Nội có 4 lễ kỷ niệm và trao tặng huân chương, các quận huyện còn lại cũng đã hoặc sẽ, sắp kỷ niệm.

http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/Chinh-tri/507464/quan-ba-đinh-hai-ba-trung-va-huyen-thanh-tri-tu-liem-ky-niem-50-nam-ngay-thanh-lap.htm

No comments:

Post a Comment