Thursday, 9 June 2011

Trung Quốc ngang ngược (2)

Mới sau vụ Bình Minh 2 chỉ khoảng 10 ngày, TQ lại tiếp tục ngang ngược xâm phạm chủ quyền và lãnh hải VN, phá hoại tài sản VN, rõ ràng nước này đã có chủ ý rõ ràng đòi hỏi lãnh đạo và nhân dân VN phải có hành động thích hợp và kịp thời, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

No comments:

Post a Comment