Monday, 25 November 2013

Preah Vihear

Nghe phán quyết của Tòa án quốc tế là khu đền cổ Preah Vihear tranh chấp giữa Cambodia và Thailand thuộc chủ quyền của Cambodia, đã có bao giờ có ai chịu nghiên cứu về bài học này và áp dụng cho Trường Sa (Spratlys), Hoàng Sa (Paracels), hay 'đường chín đoạn', thường được một số người gọi là 'đường lưỡi bò' ở biển Đông Việt Nam chưa?

No comments:

Post a Comment