Friday, 22 November 2013

Camera tại phòng hỏi cung

Cái camera trong phòng hỏi cung để làm gì, liệu có thể làm được gì nếu bản thân những người thực thi pháp luật không tự giác tuân thủ pháp luật, nếu những cấp trên của họ không bao che hay ngó mặt đi chỗ khác làm lơ, nếu các cơ quan tiến hành tố tụng không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ. Liệu có tác dụng gì đâu tư hàng trăm tỷ đồng cho các căn phòng lắp camera nhưng các sai phạm như bức cung, dùng nhục hình, vi phạm các quyền cơ bản của công dân lại diễn ra bên ngoài những phòng có lắp camera, và khi những sai phạm được tố cáo thì vô hình trung những 'băng ghi hình sạch' mà camera lưu lại được là một bằng chứng tốt để phản bác các tố cáo.

No comments:

Post a Comment