Friday, 22 November 2013

bùn đỏ

khi có những ý kiến lo ngại về những thảm họa có thể xảy ra khi vỡ đập chứa bùn đỏ trong khai thác bauxite và sơ chế quặng bauxite thành alumin để xuất khẩu, những người 'có trách nhiệm' (hay là những người vô trách nhiệm, hay đúng nhất là những người giữ những cương vị quan trọng - 'trọng trách', nhưng phát ngôn 'vô trách nhiệm' không xứng tầm nhiệm vụ và cương vị) khăng khăng đảm bảo là Việt Nam sẽ sử dụng những công nghệ tân tiến nhất, cứ làm như Việt Nam là đất nước có nhiều tiền, nhiều của, phát triển cao về khoa học, công nghệ vậy chứ không phải một nước còn đang phấn đấu để 'thoát nghèo', rằng sẽ không thể có chuyện vỡ đập, tràn bùn đỏ, tức là bà con sống gần khu vực dự án cũng như công chúng quan tâm có thể yên tâm là sẽ không có một thảm họa môi trường xảy ra.

tuy vậy, bùn đỏ bauxite chắc chưa đủ tích tụ đến mức nguy hiểm nên không xảy ra chuyện, thì bùn đỏ titan lại mới xảy ra. có lẽ dự án titan, không biết khởi động từ bao giờ, có lẽ chưa tiếp thu được công nghệ mới chăng. dù sao, bauxite đã khởi công mà sao titan không học theo nhỉ?

No comments:

Post a Comment