Thursday, 14 November 2013

Ngân Khánh

Hoan hô Văn Thể Du đã hành động dứt khoát, kiên quyết và kịp thời.

Mong rằng các ngành khác cũng hành động mau lẹ, cương quyết như Văn Thể Du.

Chỉ hơi tội cho Ngân Khánh, đã chót để lộ ngực để bàn dân xem miễn phí mà còn bị phạt những 3,5 triệu. Không biết cát-sê vụ này có đủ tiền nộp phạt không.

Mình chẳng biết Ngân Khánh là em nào và chẳng có ác cảm gì với em cả.

Ngân Khánh, hở ngực, phạt

No comments:

Post a Comment