Saturday, 9 November 2013

nghe là lạ

trường này (Nguyễn Thị Minh Khai), nếu còn cái gì của trường cũ (Gia Long), thì chỉ là địa điểm, khuôn viên, hoặc những vật vô tri như tòa nhà, sân trường, hàng cây (nếu có) v.v., còn cái tinh thần, truyền thống của trường cũ thì làm sao còn mà nói là kỷ niệm 100 năm. Bởi cách đây 100 năm (tức 1913) thì tất nhiên không có trường Nguyễn Thị Minh Khai (mà ngày đó nhà cách mạng tên tuổi này có khi còn chửa ra đời, hoặc nếu có mặt trên cõi đời này thì chỉ như 'đứa trẻ lên ba' mới biết đi chập chững và còn phải tập ăn, tập nói), và ngày nay thì dĩ nhiên chẳng có cái gọi là trường Gia Long.

No comments:

Post a Comment