Sunday, 3 November 2013

Bill Gates ở Việt Nam

Ổng đã đến thăm Việt Nam. Không rõ mấy lần, không nhớ năm nào. Nếu chịu khó google thì sẽ có ngay thông tin. Tuy nhiên, entry này không định viết về điều đó. Và cũng không rõ Bill Gates có ý định quay trở lại Việt Nam hay không.

Entry này liên quan đến phát ngôn mới đây của ông Huỳnh Uy Dũng (hay là Huỳnh Phi Dũng, chẳng biết đâu mới là tên thật của ông), tục danh Dũng 'Lò vôi' cũng là một 'đại gia' của Việt Nam. Ổng (tức ông Dũng, Huỳnh Uy Dũng hay Dũng 'Lò vôi', chứ không phải bác Dũng nào khác, đất nước này giờ có lắm Dững quá) nói:

'Giỏi cỡ Bill Gates sang Việt Nam cũng ... chết'.


Không thể không đồng ý với nhận xét này. Nhưng có lẽ phải diễn đạt hơi khác đi thì mới đúng thực tế Việt Nam. Vấn đề là Việt Nam không thể có một Bill Gates, với khung pháp lý như hiện nay.

Ở Việt Nam, với các điều kiện về môi trường kinh doanh, luật pháp như hiện nay chỉ có thể có các 'đại gia' kiểu Việt Nam, những 'bầu' Đức, 'bầu' Kiên, bà Diệu Hiền, Cường 'đô-la' v.v. mà thôi.

Giỏi cỡ Bill Gates nếu ở Việt Nam cũng không có cửa (để phát triển, chứ đừng nói có thể tích tụ được khối tài sản hàng chục tỷ USD rồi bị chết như lời ông Dũng.

No comments:

Post a Comment