Thursday, 3 October 2013

nợ thuế hay trốn thuế

mới nghe / đọc được cái này rất nhân văn.

tình trạng doanh nghiệp nợ thuế (chứ không phải trốn nhé, khi nào bị bắt bị truy tố mới thành trốn, tức là cố tình không trả, còn nợ là chẳng qua chưa có để trả thì thành nợ) của doanh nghiệp tăng cao nhưng (các cơ quan chức năng nói) không có chế tài để xử lý. ha hah hah.

cũng theo các cơ quan chức năng, tình trạng nợ thuế chưa đến mức xử lý hình sự, tức chưa đến mức phải truy tố và ra tòa. đáng khen cho tình thần cải cách tư pháp tránh hình sự hóa các quan hệ kinh tế và dân sự. thương thay cho chàng luật sư vừa rồi lại không được chiếu cố như vậy cho công bằng.

và cuối cùng là bình luận rằng châm chước cho nợ đọng thuế (trong tình hình khủng hoảng kinh tế hiện nay) là (một cách để) chia sẻ với (khó khăn của) doanh nghiệp. ôi sao mà nhân văn thế.

No comments:

Post a Comment