Friday, 6 September 2013

OXFORD BLUES

Vui một chút.

Super form: Oxford's best athletes line up in the nude for the charity calendar

Báo chí (mạng) Việt Nam đưa tin về cái lịch ảnh nude làm từ thiện này của sinh viên đại học Oxford, mà chẳng chịu đăng ảnh dưới đây, cho nó 'máu'.

Streaking has a whole new meaning! The running team take to the track with trainers sparing their blushes

và đây nữa.

Goal! Oxford University's lacrosse team ought to score a few extra fans with this photo

No comments:

Post a Comment