Wednesday, 18 September 2013

Mein Kampf

Ai cũng biết tên cuốn hồi ký này của tên trùm phát xít Hitler, kẻ thù của nhân loại, kẻ đã khơi mào cuộc Đại chiến thế giới lần thứ 2 (1939-1945) lôi kéo không chỉ các cường quốc mà cả một số quốc gia 'thuộc phạm vi ảnh hưởng' (trong đó có Việt Nam, khi đó là thuộc địa và lãnh thổ bảo hộ của Pháp thuộc phe Đồng Minh, bị Nhật thuộc phe Trục xâm chiếm nhằm vừa để đánh Pháp, vừa để đánh ngược lên phía Bắc thành một gọng kìm vào miền Nam Trung Hoa hay sang Tây Bắc để đến Miến Điện và Ấn Độ khi đó thuộc Anh) vào cuộc, tàn phá cả thế giới, cướp đi sinh mạng hàng chục triệu người (riêng Liên Xô hơn 20 triệu người, và Việt Nam có từ 1-2 triệu người chết đói năm 1945), là kẻ bài Do Thái, diệt Cộng, gây ra nạn diệt chủng Do Thái (The Holocaust), là tác giả của các trại tập trung và lò thiêu người khét tiếng trên khắp châu Âu.

Thế giới đã hành xử như thế nào đối với thi thể, nếu có, của Adolf Hitler? Không có tung tích. Mục đích để tránh biến mộ phần của những kẻ tội đồ của nhân loại trở thành nơi hành hương của những kẻ điên rồ mới đã muốn sớm quên đi lịch sử. Đó cũng là cách tương tự khi Mỹ xử lý với thi hài của Osama bin Laden, để tránh cho các kẻ tôn sùng khủng bố biến đây thành đất thánh. Còn 'trước tác' của Adolf Hitler, Mein Kampf, vốn được coi là kinh thánh của chủ nghĩa quốc xã Đức, liệu thế giới có tìm cách tán dương hay quảng bá cho nó, thay vì cho lưu hành hạn chế cho các nhà nghiên cứu?

Thế mà nghe nói rằng mấy trang thông tin 'chính phái' trên mạng, mang toàn tên các nhà lãnh đạo đất nước hiện nay lại đang quảng bá cho cuốn sách này. Liệu đây có phải là một biểu hiện khá đặc biệt của chủ nghĩa phát xít mới (neo-fascism)?

No comments:

Post a Comment