Saturday, 14 September 2013

Lưu Quang Vũ

Người ta đang kỷ niệm rầm rộ ngày mất của Lưu Quang Vũ, mà lại quên mất Xuân Quỳnh, và con chung của hai người đã cùng thiệt mạng trong tai nạn thảm khốc cách đây 20 năm.

Đã có những đồn đoán, những nghi vấn về nguyên nhân cái chết.

Giá mà được nghe lại chuyện từ những người cùng đi trên chuyến xe định mệnh đó: người lái xe, hay họa sĩ (Đỗ) Doãn Châu (anh/em với nhân viên BBC Tiếng Việt một thời: Đỗ Văn).

Ngày xưa, xem kịch Lưu Quang Vũ thật hào hứng. Vì có hy vọng.

Ngày nay, kỷ niệm 20 năm ngày mất của ông, người ta tổ chức Liên hoan kịch Lưu Quang Vũ. Không biết có ai đến xem. Tôi thì không. Kịch có nói thế chứ nói nữa cũng chẳng để làm gì.

No comments:

Post a Comment