Thursday, 26 September 2013

nền kinh tế tâm linh

có một nền kinh tế gọi là nền kinh tế tâm linh.

tuy nhiên, có vẻ như chưa ai định danh nó như thế và nghiên cứu về nó như một đối tượng cụ thể.

mặc dù vậy, nó đã và đang tồn tại, với những biểu hiện sống động.

đó là việc đi lễ, hành hương đầu năm của đông đảo 'thiện nam tín nữ', là sự quảng bá rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng về các lễ hội này, vừa núp dưới danh nghĩa tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng cũng có thể đội danh văn hóa, lịch sử. là việc nảy sinh các loại hình 'dịch vụ' và 'chặt chém' khách thập phương.

đó là việc xây dựng mới, trùng tu, đại tu các cơ sở thờ tự thuộc các loại tôn giáo khác nhau, với các kỷ lục mới được thiết lập, từ những khoản tiền khổng lồ không chỉ là tiền 'nhang đèn/hương khói' của khách thập phương hay một số nhà hảo tâm mà còn của các doanh nghiệp và các nguồn bí hiểm khác.

những lễ hội mới ra đời, những cơ sở thờ tự mới xây dựng được quảng cáo, một số đình, chùa, miếu, mạo cũ được khoác cho ánh hào quang mới và công nhận là những di tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng tổng hợp. các tour du lịch tâm linh phát đạt. đường xá mở mang.

chỉ để mang lại tiền của cho một số người nào đó, một vài người làm nghề 'dịch vụ' có thể ăn theo, còn đa số người dân không thấy mở mang thêm về đầu óc, tâm trí hay khoan dung hơn sau các tour du lịch này.

tán nhảm.

No comments:

Post a Comment