Monday, 9 September 2013

ngẫu sự (4)

yêu cầu một người được đào tạo theo các nội dung, đặc điểm của môi trường A 'thích nghi' với môi trường B thì có gì đó 'tréo ngoe', không tưởng, nếu không nói là phi logic và phi thực tiễn, vì điều đó về thực chất là phủ nhận các kết quả đào tạo theo các nội dung, đặc điểm của môi trường A, một sự lãng phí cả về thời gian và nguồn lực. thay vì đó các 'đương sự' chỉ cần sao chép (copy) lại các nội dung, đặc điểm của môi trường B mà thôi. xét cho cùng, đó là sự bào mòn mọi ý tưởng sáng tạo, cách tân hay thay đổi, nói cách khác là một sự 'dậm chân tại chỗ' trong một thế giới toàn cầu hóa biến chuyển nhanh chóng đến chóng mặt hiện nay (this fast-changing global world) thì cũng chẳng khác gì là lạc hậu, tụt lùi so với thế giới.
các bạn trẻ ạ, các bạn được đào tạo những kiến thức, phương pháp, kỹ năng tiên tiến thì hãy áp dụng chúng, chứ đừng để chúng bị bào mòn vì không sử dụng do các bạn tìm cách 'thích nghi' thay vì các bạn tìm cách thay đổi để đổi mới, cách tân. nếu các bạn không tìm cách áp dụng những kiến thức, phương pháp, kỹ năng tiên tiến mà bạn được đào tạo thì phí cả thời gian và công sức của bạn và thầy, cô của bạn cũng như tiền, của của bố mẹ bạn cho bạn ăn học.

No comments:

Post a Comment