Wednesday, 12 March 2014

Ngẫm về ... sự chết

“Đa số mọi người đã chết ở tuổi 25, duy chỉ đến 75 tuổi mới đem chôn” (Most people die at 25 and aren’t buried until they’re 75”)
Benjamin Franklin

Vậy là ai đó ở ngưỡng 70 sẽ phấn đấu thêm 5 năm nữa để được chôn cho dù đã chết từ xa xưa.

No comments:

Post a Comment