Wednesday, 12 March 2014

Luân chuyển cán bộ

Đọc tin này về ông Nghị (gọi một chàng còn đương trai, ở tuổi 38 là 'ông' khí hơi bị formal quá, nhưng người ta gọi ông thì mình cũng gọi ông, chẳng lẽ lại gọi 'anh' hay 'chú') mới phần nào hiểu được lời ông Rứa giảng giải hôm nào về quy trình luân chuyển cán bộ được thực hiện theo quy trình rất chặt chẽ. Trộm nghĩ nếu ông Nghị không phải là ông Nghị, chậc chậc, hay bố ông Nghị không phải là ông gì, thì đường thăng tiến của ông có được thuận lợi như vậy. Hình như ông Nghị được điều 'luân chuyển' về đất phát tích của cha ông ngày xưa thì phải?

No comments:

Post a Comment