Wednesday, 12 March 2014

Kinh tế khởi sắc (1)

Nghe một số chiên ra kinh thế thì kinh tế đã, đang và sẽ khởi sắc, nhưng nếu điểm tình hình cụ thể một vài mặt, như trong bài này chẳng hạn, thì đường ra cho bất động sản chắc còn chưa có mà nền kinh tế nói chung chưa biết bao giờ sẽ ngoc được đầu gượng dậy.

biệt thự; triệu đô; hà nội

biệt thự; triệu đô; hà nội

No comments:

Post a Comment