Friday, 21 March 2014

Bài báo bị phạt tiền

Đây là link dẫn lại bài báo đã bị xử phạt trong quyết định này, trích quyết định:

...
Quyết định số 98/QĐ-XPVPHC ngày 20/2/2014 của Thanh tra Bộ TT-TT xử phạt Báo điện tử Pháp luật và Xã hội với mức phạt 40 triệu đồng do thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong bài viết “10 nhà lãnh đạo độc tài khét tiếng nhất trong lịch sử” đăng ngày 11/1/2014.


Chỉ có điều không hiểu gây hiệu quả nghiêm trọng là hậu quả gì.

Nhưng quả thật trong thể chế này thì khó chấp nhận một bài báo liệt kê 10 kẻ độc tài khét tiếng trong lịch sử thì trong số 10 kẻ độc tài đó có đến 4 lãnh tụ cộng sản (Pol Pot, Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro) bên cạnh 3 trùm phát xít là Hitler, Mussolini và Franco.

No comments:

Post a Comment