Wednesday, 12 March 2014

Kinh tế khởi sắc (2)

Không phải chỉ trong bất động sản, tình hình kinh tế nói chung ở thành phố bên sông Hàn cũng bí bét nên tình cảnh mới như vầy.

Đại-gia, phá-sản, Đà-Nẵng, chi-phí, vỉa-hè, rao-bán, nợ-nần

Đại-gia, phá-sản, Đà-Nẵng, chi-phí, vỉa-hè, rao-bán, nợ-nần

Đại-gia, phá-sản, Đà-Nẵng, chi-phí, vỉa-hè, rao-bán, nợ-nần

Đại-gia, phá-sản, Đà-Nẵng, chi-phí, vỉa-hè, rao-bán, nợ-nần

Đại-gia, phá-sản, Đà-Nẵng, chi-phí, vỉa-hè, rao-bán, nợ-nần

No comments:

Post a Comment