Monday, 17 March 2014

Bản đồ trong phòng họp của Thủ tướng

Như trong ảnh cho thấy có hai bản đồ, trong đó có một bản đồ với đường đứt khúc 9 đoạn, mà dân ta vẫn quen gọi là đường lưỡi bò, có lẽ là một nhắc nhở thường trực (permanent reminder) với Thủ tướng và các cộng sự của ông về yêu sách vô lý của Trung Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với các chuyên gia kinh tế Ảnh: NHẬT BẮC

1 comment: