Monday, 7 March 2011

Ngô bổ hơn gạo

Nhớ thời bao cấp có bao nhiêu "bài báo" của các "nhà khoa học" hàng đầu cả nước viết bài phân tích ngô bổ hơn gạo v.v.

Thì nay giữa thời kinh tế khủng hoảng, vật giá leo thang, đồng tiền lạm phát v.v. lại nghe VTV bày cho dân chúng đang khốn khổ vì lạm phát cách sử dụng tiết kiệm điện, mua bóng đèn compact, tiết kiệm xăng, và tiết kiệm những khoản chi tiêu không cần thiết. Đúng như "Táo Dân" trong tiết mục Gặp nhau cuối năm giao thừa vừa rồi: cách gì thì dân cũng phải chịu, kể cả nhét vào thùng và đâm kiếm tứ bề như trong tiết mục ảo thuật thì dân vẫn phải gắng mà sống sót.

No comments:

Post a Comment