Thursday, 10 March 2011

Đặc biệt - Đặc biệt tinh nhuệ?Thời chiến tranh có lực lượng đặc biệt tinh nhuệ (thường được gọi là đặc công) với những chiến công hiển hách trước quân thù, nay trong thời bình lại có lực lượng đặc biệt trực thuộc trực tiếp BQP và BTTM, không biết với nhiệm vụ gì, chỉ thấy có đơn vị Cảnh vệ (giống như của CA vậy) và những chiếc xe khá đặc biệt nhỏ, gọn chạy dễ dàng kể cả trên đường phố.

http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/529557/Luc-luong-dac-biet-thuoc-Bo-Quoc-phong-ra-quan-huan-luyen.html

No comments:

Post a Comment