Monday, 7 March 2011

Lạng Sơn những ngày tháng Hai (1979)

Hoan hô THANH NIÊN có bài hiếm hoi kỷ niệm cuộc chiến Việt-Trung 1979 và tưởng nhớ những người lính và dân đã ngã xuống để bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc. Tuy nhiên theo như ảnh trong bài này thì tấm bia kỷ niệm đã được cố ý đục bỏ phần "nhạy cảm" có đụng chạm đến "16 chữ vàng" được đặt cao hơn cả đất đai của tổ tiên và xương máu của chiến sĩ và nhân dân.

1 comment:

  1. Thấy (Mr. Do http://www.blogmrdo.blogspot.com/2011/03/so.html
    có trích đưa nhận xét khá thú vị: đánh Mỹ là sướng nhất, đánh nó, chửi nó rồi làm ăn với nó, vừa lấy tiền nó lại vừa chửi nó mà không sao cả. Còn đánh Trung Quốc khổ vô cùng, đánh nó mà không dám gọi nó là "giặc", không dám nêu đích danh nó, chỉ gọi là "nước lạ".

    ReplyDelete