Monday, 7 March 2011

Lybia

Theo cung cách đưa tin của VTV thì có vẻ như chí ít là VTV phản đối "âm mưu" can thiệp của nước ngoài (Anh, Mỹ và các nước đồng minh) đánh giá qua những negative words được sử dụng và cho thấy VTV nếu không thẳng thắn ủng hộ đại tá Gaddafi và chính quyền của ông ta thì cũng không tán thành việc lật đổ chính quyền này theo cung cách nổi dậy hiện nay. (Tại sao VTV lại sẵn sàng bảo vệ cho một kẻ độc tài và điên khùng như Gaddafi?)

Lao động Việt Nam thì được nhà nước và VTV "chiếu cố" hàng ngày.

No comments:

Post a Comment