Thursday, 10 March 2011

CAND

Bao giờ thì CAND thực sự là của dân, vừa mới xem tin một thiếu úy CAND bị tù 7 năm http://www.vietnamplus.vn/Home/Nguyen-thieu-uy-lam-chet-nguoi-nhan-an-7-nam-tu/20113/79988.vnplus (cái kết luận của bài thì hơi võ đoán vì làm cách nào để biết hay điều gì chứng tỏ cho điều đó, chỉ thấy án 7 năm cho phạm tội gây chết người thì là quá nhẹ so với các án khác trước nay) thì nay lại có tin một trung tá CAND bị khởi tố http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/03/cuu-trung-ta-cong-an-bi-bat-de-dieu-tra-viec-danh-dan/ (và chưa biết sẽ có bị kết tội gì không và mức án bao nhiêu).

No comments:

Post a Comment