Thursday, 17 March 2011

10 kẻ gây rối trật tự công cộng lãnh án!!!

Hôm trước vừa có tin công an viên lãnh án tù vì gây ra cái chết cho thanh niên không đội mũ bảo hiểm xe máy thì bữa nay lại có tin 10 kẻ gây rối bị xét xử, không hiểu đầu đuôi vụ này ra sao (10 kẻ gây rối làm bị thương 10 cảnh sát, làm hư hỏng ô tô, xe máy, tài sản của UBND?)

No comments:

Post a Comment