Monday, 28 June 2010

Cái gì tôi cũng không biết nên sai thì tôi chịu thiệt thôi
Đấy là kết luận có thể rút ra từ những phát biểu của ông này:Kèm theo là chứng chỉ PhD của ông:

1 comment:

  1. Bữa nay lại thêm bác này cũng nhận bằng TS. từ "trường" Southern Pacific University, chỉ qua 6 tháng đào tạo tại Malaysia, và chắc là bác cũng không cần biết tiếng Anh. Hóa ra các bác vận dụng chủ trương trọng dụng nhân tài để tự biến mình thành người tài. Bác lại bảo bác tự trả học phí bằng tiền túi của mình và chưa nhận được đồng "hỗ trợ" nào, chỉ có không rõ bác chưa đòi hỏi mà "bên ngoài" lại có đầy đủ thông tin như vậy.
    http://vietnamnet.vn/tinnhanh/201007/Pho-bi-thu-Yen-Bai-hoc-tien-si-chi-6-thang-924698/

    ReplyDelete