Monday, 21 June 2010

Nhà đầu tư

Những người buôn & đầu cơ chứng khoán, địa ốc, vàng, ngoại tệ ngày nay đều được mỹ miều gọi là nhà đầu tư. Những nhà đầu tư (investors) thật sự chắc sẽ chạnh lòng khi bị bỏ chung vào giỏ này.

No comments:

Post a Comment