Tuesday, 15 June 2010

ĐSCT (3)


Phát biểu của PTT Nguyễn Sinh Hùng có lẽ là chốt lại của vấn đề ĐSCT: tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam năm nay ước đạt 106 tỷ USD. Với đà tăng trưởng hiện nay, đến 2020, GDP sẽ đạt gần 300 tỷ USD; 2030 là 700 tỷ USD; 2040 đạt 1.200-1.400 tỷ USD và đến 2050 sẽ gấp đôi số đó. GDP bình quân đầu người đến 2050 dự kiến lên 20.000 USD, thay vì mức hơn 1.000 USD hiện nay. Nếu cứ lấy ngưỡng an toàn vay nợ là 50% GDP, đến 2020, Việt Nam có thể vay 150 tỷ mà vẫn an toàn.
Các nhà kinh tế và chuyên gia sẽ phân tích về các con số dự báo này. Còn tất cả mọi người không có khả năng thấu thị tương lai chỉ còn biết 'chờ xem' (wait and see).

No comments:

Post a Comment