Monday, 21 June 2010

Apolitical

Đã có người nước ngoài nhận xét dân VN apolitical (thờ ơ với chính trị).

Sai 100%. Vì ít có dân nào quan tâm đến chính trị, đến nhân sự lãnh đạo đất nước, đến chủ trương đường lối, quốc kế dân sinh như dân ta.

Đúng 100%. Vì tuy có quan tâm và bàn luận như vậy, nhưng họ cũng không rốt ráo đến cùng, có bàn luận chỉ để chứng tỏ mình cũng là người hiểu biết tình hình, quan tâm đến quốc gia đại sự, nhưng để sống chết vì nó, truy vấn đến cùng thì chắc không có một ai.

Dù gì, QH đã may hay không may khi vào cuối kỳ họp lại diễn ra WC. Bóng đá phát 18:30, còn chương trình thời sự chính trong ngày vào 19:00, chắc chắn là nhiều người bỏ thói quen xem thời sự hàng ngày để xem bóng đá. QH nên mừng hay nên vui khi biết điều này?

No comments:

Post a Comment